สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

บทสัมภาษณ์ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป ออกอากาศทางรายการ มองโลกมองเรา ช่อง 3 SD       เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป

ชุมชนครูสอนภาษาไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดการประชุมหารือเรื่อง การจัดตั้งสมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยในเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) เข้าร่วมหารือกับหอการค้าเยอรมัน ณ เมืองดึสเซิลดอร์ฟ เพื่อสร้างโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main und „Thailand Board of Investment“ besuchte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf am 4. April 2017, um über die Handel- und Investitionsmöglichkeiten zwischen Thailand-Deutschland zu besprechen.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดไทยมิวนิค จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน ณ นครมิวนิค

 

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat, Frankfurt am Main, veranstaltete in Kooperation mit dem Tempel „Wat Thai Munich“ in München am 1. April 2017 den Mobilen Konsular-Service für in Deutschland lebende thailändische Staatsangehörigen. Fast 200 Besucher nahmen den Service, wie z.B. Reisepass-Beantragung und Legalisierung, wahr.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดธรรมนิวาส เมืองเอชไวเลอร์ (Eschweiler) จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน

 

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat, Frankfurt am Main, veranstaltete in Kooperation mit dem Tempel „Wat Dhammaniwasa“ in Eschweiler am 18. März 2017 den Mobilen Konsular-Service für in Deutschland lebende thailändische Staatsangehörigen. Fast 200 Besucher nahmen den Service, wie z.B. Reisepass-Beantragung und Legalisierung, wahr.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุภวัส วรมาลี พิธีกรรายการ AEC Plus ช่อง 3 SD เข้าสัมภาษณ์ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุมชนไทยในเยอรมนี บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯในการดูแลคนไทย และโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทไทยในเยอรมนี

 

Am 03. Februar 2017 interviewte Herr Suphavas Varamali, Moderator der Sendung „AEC Plus” vom thailändischen Fernsehen (Kanal 3 SD), Herrn kommissarichen Generalkonsul Threetep Nopkun über die Themen: thailändische Gemeinden in Deutschland; Rolle des Königlich Thailändischen Generalkonsulats in der Betreuung thailändischer Staatsangehörigen und Business-Chancen in Deutschland für thailändische Unternehmen.

ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560

 

Herr kommissaricher Generalkonsul Threetep Nopkun empfing den Minister für Naturwissenschaft und Technologie vom 25. bis 27. Januar 2107 beim Deutschlandbesuch.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับคณะอัยการสูงสุด และวัดโพธิธรรม ดำเนินการให้คำปรึกษาในปัญหากฎหมายแก่คนไทยในเยอรมนี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ วัดโพธิธรรม (Frankfurt/Höchst)

 

Rechtsberatung durch thailändische Staatsanwälte für thailändische Staatsbürger am 28. Januar 2017 im Tempel „Wat Bodhi Dhamm Höchst“

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ เข้าหารือกับ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วย ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน(BOI) ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต

 

Die Geschäftsführerin der Börse Thailands zu Besuch beim Königlich Thailändischen Generalkonsulat, Frankfurt am Main

พิธีบำเพ็ญมหากุศลสตมวาร ครบรอบ ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสันติวราราม เมืองอ๊อฟฟิงเง็น เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

Das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main veranstaltete eine buddhistische Zeremonie anlässlich des 100.Todestages Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej im Tempel Wat Santiwararam, Offingen am 21. Januar 2017 um 09.00 Uhr.