สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ทีมประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และพสกนิกรชาวไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศาลาไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี การเสด็จฯ เยือนเมืองบาด ฮอมบวร์ก พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมการแสดงนาฏศิลป์เทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30,000 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดการส่งเสริมสินค้าอาหารฮาลาลของไทย โดยออกบูธภายในงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชาวเยอรมันและชาวต่างชาติรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลของไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ประมาณ 3,000 คน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย เป็นเจ้าภาพพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปิยวราราม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “THAI-DEUTSCHES-FEST” ณ เมือง Hausach จัดโดยสมาคมบ้านแสนสุข ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงต่างๆของชุมชนชาวไทย การจำหน่ายอาหารจากสี่ภาค พร้อมทั้งร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 250 คน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 Diplomatic Council e.V. ร่วมกับสภาเมืองมันไฮม์ และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เชิญนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็น Key note speaker เกี่ยวกับประเทศไทย ในงาน Salon Diplomatique et Ecomomique ที่เมืองมันไฮม์ (Mannheim) รัฐบาเด้น-เวิอร์ทเทมแบร์ก โดยมีหน่วยงานทีมประเทศไทย ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต คือ นายตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฎพร กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) นางสาว สัญฉวี พัฒนจักร รองกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) และนาย พงษ์ทอง อินทรทัต รอง ผอ. ททท. เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับโรงเรียน กอ ไก่ เพื่อเด็กไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน ณ เมือง Düsseldorf

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี วัดพุทธธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีพระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ เมือง Freising

บทสัมภาษณ์ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ในหัวข้อ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป ออกอากาศทางรายการ มองโลกมองเรา ช่อง 3 SD เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป

ประกาศ