สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก หัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยประชาชนชาวไทย รวมประมาณ 30 คน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

 

คลิก!ชมภาพบรรยากาศในงาน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก เวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนศมณี สยาม เวลเนส อคาเดมี ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เสริมสร้างการเรียนการสอนในวิชาชีพสปา นวด และ Wellness โดยมุ่งยกระดับให้อาชีพด้านการนวดไทย สปา และการเสริมความงามมีมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในสหพันธ์ฯ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Anuga ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองโคโลญ ภายใต้คำขวัญ “Taste the Future” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการจัดงาน และเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand Pavilion ร่วมกับนายวิทยากร  มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนางสาวปิตินันท์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 141 บริษัท ใน 3 สาขาหลัก คือ อาหารรสเลิศ (Fine Food) อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่ม

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้ร่วมทำอาหารไทย “ต้มยำกุ้งน้ำใสและยำส้มโอ” กับนายชุมพล แจ้งไพร “เชฟกระทะเหล็กอาหารไทย” โดยการจัดงานของไทยครั้งนี้มุ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะ Kitchen of the World

ในช่วงบ่าย กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับนาง Henriette Reker นายกเทศมนตรีเมืองโคโลญ ซึ่งได้มาเยี่ยมชม Thailand Pavilion และได้ชมการสาธิตการทำข้าวเหนียวมะม่วงด้วย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ มอบหมายให้ นายพงศธร จุฑาสมิต   รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดค่ายเยาวชนไทยในต่างแดน จัดโดยโรงเรียน กอไก่ เพื่อเด็กไทย        เมืองดึสเซลดอร์ฟ โดยความสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม         เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภาษาไทย รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน รักและหวงแหนและภาคภูมิใจ      ในความเป็นคนไทย และเป็นรากฐานส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชุมชนไทยในสหพันธ์ฯ และประเทศไทยในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ 5S ของกระทรวงการต่างประเทศ ด้านการสร้างสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และยุทธศาสตร์การดูแลคนไทยในต่างประเทศของกรมการกงสุล 5H ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชุมชนไทย (Harmony)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสอนการทำอาหารไทย (Cooking Class) ที่สถาบันสอนทำอาหาร “Genussakademie” นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความนิยมในอาหาร วัตถุดิบ      และเครื่องปรุงของไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเทศไทยในฐานะ “Kitchen of the World” โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนทำอาหารไทยประมาณ 22 คน โดยกงสุลใหญ่ ฯ     ได้เชิญนาง Rosemarie Heilig หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และ นาง Roseann Padula ประธาน International Women Club Frankfurt เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ด้วย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดโครงการสาธิตการปรุงอาหารไทย “Amazing Thai taste at local best”  ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยเชิญเชฟมนชัย พัชนี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทยและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารไทย คุณประโยชน์ของวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรของไทย ความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องปรุงอาหารของไทยและของชาติอื่น พร้อมทั้งแนะนำรายการและประเภทของอาหารไทยที่เหมาะสมกับไวน์ชนิดต่าง ๆ ของเยอรมนีด้วย และนางสาวปิตินันท์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมนำเสนอเครื่องหมาย “Thai Select” ของร้านอาหารไทย ที่ยืนยันรสชาติไทยแท้ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในฐานะ “Kitchen of the World” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีอิทธิพล  ทางความคิด (Influencer) และวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความนิยมอาหารและเครื่องปรุงของไทย   ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนคนต่างชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต ประธานสภาเมือง Dreieich คณะกงสุลต่างประเทศ ประธาน International Women's Club Frankfurt ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์นครแฟรงก์เฟิร์ต  ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติในเขตนครแฟรงก์เฟิร์ต รวม 30 คน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มอบหมายให้นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทน เข้าชมคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งจัดโดยนาง Marianne Zorn กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท เพื่อหารายได้บริจาคให้แก่โรงเรียน Christliche Deutsche Schule ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานกงสุลใหญ่ ฯ นำอาหารไทยไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 62 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่คนไทยในเยอรมนี ณ นครดึสเซลดอร์ฟ

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus นครดึสเซลดอร์ฟ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง ทำบัตรประชาชน งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในนครดึสเซลดอร์ฟและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นเขตที่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 217 คน บัตรประชาชนจำนวน 18 คน และงานนิติกรณ์ จำนวน 165 รายการ รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 50 คน 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 62 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่คนไทยในเยอรมนี ณ วัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler 

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่คนไทยในเยอรมนี ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 62

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนคณะกรรมการประกันสังคมและคณะที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) คณะอนุกรรมการประกันสังคม และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเดินทางมานครแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันสังคมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในด้านการกงสุล การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานไทย การเมือง เศรษฐกิจ และพิธีการทูต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเขตกงสุล 5 รัฐด้วย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคุณปัทมา เลิศวิทยะสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมด้วย

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona Kupe - Mogwe) จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko Kondo) จากญี่ปุ่น โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ทั้งสองท่านมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ในด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ และรวมทั้งด้านการบริการสุขภาพ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/108922

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ “Fasanna” ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ที่ผลิตในสหพันธ์ฯ และมีนางสุดารัตน์ รัตนมณี เวอร์สแบร์เกอร์ เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยมีนาย Tim Müller รองผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าและอุตสาหกรรม (IHK) เมือง Giessen เข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ภายในงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คนจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นต้น
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ “Fasanna” ครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจขนาดกลางของคนไทยในสหพันธ์ฯ และเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของศักยภาพของคนไทยในสหพันธ์ฯ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยสภาบริหารนครแฟรงก์เฟิร์ต รัฐเฮสเซิน ได้จัดโครงการเครือข่ายผู้มาเยือนใหม่ (Newcomers Network) ซึ่งเป็นแนวคิดการให้คำปรึกษา แนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้ที่ย้ายมาพำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตทั้งชาวเยอรมันและชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในนครแฟรงก์เฟิร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ประสบความยากลำบากในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพหรือการศึกษา ทั้งนี้ การจัดตั้งเครือข่ายฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ NGO ในสาขาต่างๆ อาทิ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวรัฐเฮสเซิน บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน องค์กรทางวัฒนธรรมและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ดังกล่าวยังเปิดเวทีอภิปรายสาธารณะ (Public Forum) สำหรับให้ชาวต่างชาติได้สอบถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะและทำความรู้จักกันในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเป็นนครแห่งพหุวัฒนธรรม (Multicultural City) ของนครแฟรงก์เฟิร์ต

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตและประสงค์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับชาวต่างชาติ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายฯ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ที่ https://newcomers-network.de

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ที่วัดเจริญธรรม เยอรมนี เมือง Lügde รัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลินทางตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 53 คนและงานนิติกรณ์ จำนวน 19 รายการ รวมทั้งมีผู้มาขอรับคำปรึกษางานด้านกงสุลอีกจำนวนประมาณ 15 คน
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดการบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้แก่ชุมชนไทยในเมือง Lügde และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเครียดและให้สามารถดำเนินชีวิตในสหพันธ์ฯ ได้อย่างมีความสุข โดยเชิญ นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษารายบุคคล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชุมชนไทยในพื้นที่เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษประมาณ 60 คน และมีผู้ขอรับคำปรึกษารายบุคคลจำนวน 7 คน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาและดูแลจิตใจของผู้ให้คำปรึกษา” ณ Antonius Frauenberg เมือง Fulda รัฐเฮสเซิน ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดให้แก่อาสาสมัครชาวไทยในสหพันธ์สาธารณเยอรมนี และเพื่อฟื้นฟู ทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่อาสาสมัครไทยที่เคยรับการอบรมมาแล้ว ขยายเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในสหพันธ์ฯ ให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักและการยอมรับงานอาสาสมัครคนไทยในสหพันธ์ฯ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครไทยในสหพันธ์ฯ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานเปิดโครงการสอนการทำอาหารไทย (Cooking Class) ที่สถาบันสอนทำอาหาร “Genuss Academie” นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 22 คน ในจำนวนนี้มีนาง Sabina Schmitt รองประธาน International Womens Club Frankfurt และนาง Angela Haug เจ้าของบริษัท ah-Advisory/ Marketing & Hotellerie เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดงาน Thai Market Square เป็นครั้งแรก ณ จัตุรัส Hauptwache ใจกลางนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยนำผู้ประกอบการมาสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าและอาหารไทยหลากหลายชนิดให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานได้เลือกซื้อและลิ้มลองรสชาติอาหาร Street Food รสชาติแบบไทยแท้ ตลอดจนจัดมุมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai Select การส่งเสริมการลงทุนในไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวเมืองรอง การสร้างความนิยมผลไม้ไทย และจัดการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้ง การร้องเพลงโดยนักแสดงและนักร้องเชื้อสายไทย ทั้งจากในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและที่เดินทางมาจากประเทศไทย ซึ่งมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่ร่วมงานในทั้งสองวันที่มีประมาณ 20,000 คน

คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต นำรายได้ จำนวน 1,750 ยูโร จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินและนำสิ่งของที่ยังไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมารวบรวมเพื่อจำหน่าย มอบให้แก่ นาง Anna Dourouka รองผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า Stiftung Waisenhaus Frankfurt ณ ที่ทำการมูลนิธิ ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ฯ ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเดี่ยวเก่าแก่ในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่ก่อตั้งมาแล้ว 350 ปี และปัจจุบันมีเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาจากหลากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งไทย อยู่ในการดูแลของมูลนิธิ ฯ ประมาณ 1,000 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
------------------------------------------------------------------------

นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยครอบครัว และประชาชนชาวไทย ประมาณ 50 คน ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพุทธปิยวราราม และวัดโพธิธรรมแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ต่อมา ในเวลา 10.30 น. กงสุลใหญ่ ฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนชุมชนชาวไทย จำนวนกว่า 80 คน ร่วมพิธี ฯ ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich โดยกงสุลใหญ่ ฯ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ/พลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ฯ นำรายได้จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาในงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก จำนวน 2,500 ยูโร มอบให้แก่ นาย Mark Ankerstein, Director of Communications ของสมาคมช่วยเหลือคนตาบอด Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. ณ ที่ทำการสมาคม ฯ เพื่อนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสายตาผ่านโครงการต่าง ๆ ของสมาคมที่มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก และ นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก

​โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้จัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 ขึ้นภายใต้แนวคิด “การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 4.0 ผ่านงานเทศกาลไทย” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อสะท้อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างรอบด้าน โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว อาหารไทย และด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างฐานส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมอาหารไทยภายในงาน ฯ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซุปจากจมูกข้าวกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง     เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจให้แก่บริษัท SMEs ของไทย รวมทั้งได้ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญผู้ประกอบการ OTOP SMEs ที่มีชื่อเสียงจากสี่ภาคของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ อยูธยา หนองบัวลำภู และภูเก็ต ซึ่งผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดแสดงด้วย อาทิ เครื่องประดับ ผ้าไทยชนิดต่าง ๆ และขนมหวานบรรจุกระป๋อง เป็นต้น

​คลิก! ชมภาพบรรยากาศในงาน

 ประกาศล่าสุด:

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

@ ประกาศเรื่อง ลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

@ ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยกับสหภาพยุโรปยกระดับความเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านประมง IUU

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม

@ ขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

@ ใบสมัครงาน

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฏหมาย

 

ประกาศ