สำรองนัดหมายบริการนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร/มอบอำนาจ)

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลน่ารู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำรองนัดหมายทำพาสปอร์ต

แบบฟอร์มคำร้อง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สกญ. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง
2. พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปิยวราราม
3. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบเงินจำนวน 1,300 ยูโร ให้แก่องค์กร Frauenrecht ist Menschenrecht (FIM) ณ ที่ทำการขององค์กรฯ โดยมีนาง Elvira Niesner ผู้อำนวยการองค์กรฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง
2. พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปิยวราราม
3. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบเงินจำนวน 1,497 ยูโร ให้แก่สมาคมผู้ตกทุกข์ได้ยากในเมืองบาด ฮอมบวร์กเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ ที่ทำการของสมาคมฯ 
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธุดงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ปราสาท Schloss Könitz เมือง Unterwellenborn รัฐเทือริงเงิน โดยมีนาง Andrea Wende นายกเทศมนตรีเมือง Unterwellborn รวมทั้งภริยากงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ฯ ได้พบปะและตอบข้อซักถามกับชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมงานด้วย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ณ เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะและตอบคำถามด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมงานด้วย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้พบปะและร่วมรับประทานอาหารกับคณะพยาบาลไทยที่มาทำงานที่โรงพยาบาลเมืองบาด ซัลซุงเงิน รัฐเทือริงเงิน โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้นำคณะพยาบาลจากไทยมาทำงานที่เมืองบาด ซัลซุงเงิน เป็นชุดที่สามแล้ว นับแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยนายสุวพงศ์ฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ และได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพยาบาลไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลของไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพพยาบาลระหว่างกันต่อไปด้วย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดไทยคาสเซิล เมืองคาสเซิล รัฐเฮสเซิน โดยมีภริยากงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ พิธีประกอบด้วยการใส่บาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน นอกจากนี้ นายสุวพงศ์ฯ ยังได้พูดคุยและตอบข้อซักถามของคนไทยที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ ประจำปี 2565 ร่วมกับนายโยเซฟ ฮิงเคิล รองผู้ว่าเมืองดึสเซลดอร์ฟ นายไรเนอร์ เครทชมัน สมาชิกสภาเมืองดึสเซลดอร์ฟ และนายโวลฟราม ดีเนอร์ Chairman และ CEO Messe Düsseldorf โดยมีภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ฯ ได้ร่วมชมกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนไทย และการออกร้านต่างๆ ซึ่งมีทั้งร้านขายอาหารไทย ขนมไทย และสินค้าท้องถิ่นของไทย รวมทั้งร้านนวดแผนไทย ฯลฯ

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปมอบเงินจำนวน 1,300 ยูโร ให้แก่สมาคมช่วยเหลือผู้ยากไร้นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurter Tafel e.V.) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่รับบริจาคและรวบรวมอาหารและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ ของนครแฟรงก์เฟิร์ต ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ โดยมี นาย Rainer Haeusler ประธานสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน พร้อมกันนี้ได้นำชมและอธิบายการทำงานของสมาคมฯ ด้วย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมนิวาส เมืองเอชไวเลอร์ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเอชไวเลอร์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้มาใช้บริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 117 ราย และทำบัตรประชาชน จำนวน 41 ราย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เยอรมนี เมือง Morhausen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ โดยมีภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ พิธีประกอบด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การใส่บาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี และการแสดงทางวัฒนธรรม

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานครบรอบ 8 ปีการก่อตั้งวัดเจริญธรรม เมืองลึกเดอ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยมีนาย Torben Blome นายกเทศมนตรีเมืองลึกเดอเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งในงานได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทยของชุมชนไทยในเยอรมนี และมีการออกร้านขายสินค้าและอาหารไทย โดยมีชุมชนไทยและชาวเยอรมนีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลอีกด้วย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ในสหภาพยุโรป (ธรรมยุต) ณ วัดธรรมนิวาส เมืองเอสชไวเลอร์ โดยนายสุวพงศ์ฯ ได้ใช้โอกาสนี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความพร้อมและความตั้งใจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนศาสนกิจของวัดในเขตกงสุล ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์ให้ความช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยต่อไป

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปิยวราราม และมีกำหนดจะจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ต่อไป

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมพิธีงานทำบุญประเพณี “สืบสานประเพณีสงกรานต์สามัคคี” ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี โดยมีพระครูวิเทศขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี เป็นประธาน และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเยอรมันในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีซึ่งประกอบด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การใส่บาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากชมรมนาฏศิลป์ พระธาตุนาฏยอุปถัมภ์ การแสดงของเยาวชน และการประกวดเทพีสงกรานต์ นายสุวพงศ์ฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบเกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะช่องทางในการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ และมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

คลิก! ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย (จากที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 40 ราย) และทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 ราย
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถจองนัดหมายทำหนังสือเดินทางได้ทัน และโดยที่ยังมีผู้ที่มีความประสงค์ขอรับบริการพิเศษอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการจัดให้บริการในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษครั้งถัดไป จึงขอความร่วมมือผู้ที่ลงทะเบียนจองนัดหมายตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสามารถเดินทางมารับบริการได้จริง และหากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางมาได้ ขอให้แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้ารับบริการต่อไป
 

วันสตรีสากล – วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์กรสหประชาชาติยกย่องพลังบทบาทที่สร้างสรรค์ของสตรีและเด็กหญิงที่ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคมในทุกแห่งทั่วโลก ซึ่งในวันนี้มีหัวข้อว่า “วันนี้ที่เท่าเทียมเพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการคุ้มครองและสนับสนุนพี่น้องชาวไทยในเยอรมนี ซึ่งส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 เป็นสตรี ทั้งนี้ สตรีไทยในเยอรมนีมีบทบาทสำคัญในการเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นส่วนสำคัญของการสานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ยาวนานและราบรื่นระหว่างไทยกับเยอรมนี

คลิก! อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงาน “An afternoon of Thailand” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 40 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมี Professor Dr. Arndt Graf หัวหน้าภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 16.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ตลอดจนข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 4 รูป ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

 จากนั้น เวลา 16.00 น. กงสุลใหญ่ฯ นาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปร่วมพิธีน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และงานรวมน้ำใจไทยเพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภับน้ำท่วมในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินและรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจัดโดยคุณภูษา มิลินทเลศ และคณะกับยาณมิตร พร้อมด้วยสมาคมวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี และชมรมนาฏศิลป์พระธาตุนาฏยอุปถัมภ์ ณ เมือง Mülheim an der Ruhr รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานรวมน้ำใจไทยฯ และเยี่ยมชมการออกร้านสินค้า/อาหารไทยภายในงาน รวมทั้งพบปะพูดคุยและตอบคำถามชุมชนคนไทยที่ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปวัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี เมือง Borken-Dillich รัฐเฮสเซิน เพื่อร่วมพิธีทำบุญวันออกพรรษาและถวายผ้าป่าซึ่งจัดโดยวัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายสังฆทาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนและช่วยเหลือวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งพบปะพูดคุยและตอบคำถามชุมชนคนไทยที่ร่วมพิธีด้วย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ณ เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปมอบเงินให้แก่ “องค์กรสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน” (Frauenrecht ist Menschenrecht - FIM) ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร FIM ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยผู้ยากไร้และกำลังประสบปัญหา และปัจจุบันขยายขอบเขตการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีต่างชาติจากทุกประเทศ ทั้งนี้ ภารกิจหลักขององค์กร FIM คือการให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการใช้ชีวิตในสหพันธ์ฯ / ช่วยเหลือสตรีที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัว / ให้คำแนะนำกับสตรีที่พำนักอยู่ในสหพันธ์ฯ โดยไม่ถูกกฎหมาย
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว และมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย
ทั้งนี้ โดยที่มีผู้ที่สำรองนัดหมายขอทำหนังสือเดินทางที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้าครบจำนวนแล้ว และยังคงมีผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะพิจารณาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษเป็นระยะ ๆ
โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยวัดไทยพุทธอาภา ณ เมือง Ludwigshafen รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบปะและตอบข้อซักถามของชุมชนคนไทยที่มาร่วมงานด้วย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับผู้แทนสมาคมวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler และนักศึกษาไทยในเมือง Aachen รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ทำอาหารกล่องจำนวน 450 กล่อง มอบให้แก่ชาวไทยและชาวเยอรมันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน และเมือง Bad-Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ เมือง Dortmund รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรคให้แก่ผู้แทนสมาคมวัดฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสมาคมวัดธรรมบารมี ดอร์ทมุนด์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบเหตุอุทกภัยทางตอนเหนือของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทย จำนวน 4 ครอบครัว ประมาณ 12 คน ที่เมือง Wuppertal รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อแสดงความห่วงใย และสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยในเมือง Bad Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์ และเมือง Eschweiler และเมือง Stolberg ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อร่วมกับวัดพุทธวิปัสสนา เมือง Wassenach และวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบภัยและได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยในสามเมืองดังกล่าวจำนวน 9 ครอบครัว ประมาณ 25 คน โดยได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ได้แก่ อาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อแสดงความห่วงใยคนไทยที่ประสบภัยในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยบัตรกำนัลร้านอาหารไทยมูลค่า 200 ยูโร และบัตรกำนัลร้านขายสินค้าไทยมูลค่า 200 ยูโร และของที่ระลึกให้แก่คณะผู้จัดทำคลิปการแสดง “วิจิตราแผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยนางกมลรัตน์ กีลยู เป็นผู้แทนรับมอบของรางวัลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร Thai Select ประเภท Casual ให้แก่ร้าน Phuket Thai Imbiss ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นร้านไทยแห่งแรกในนครแฟรงก์เฟิร์ตที่ได้รับเกียรติบัตร Thai Select ประเภท Casual
ร้าน Phuket Thai Imbiss ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้เครื่องหมาย Thai SELECT ประเภท casual เนื่องจากเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดี ให้บริการอาหารไทยรสชาติไทยและตกแต่งร้านให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ

ประกาศล่าสุด:

@  ประกาศ เรื่อง เว็บไซต์ใหม่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

@ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล

@ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

@ บทความ "Art of the Loom: the Future of Sustainable Fashion"

@ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "A Legacy for All" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

@ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

@ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

@ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

@ List of Scholarships offered by Thai Higher Education Institutions for International Students in Academic Year 2022

@ ประกาศฝ่ายการลงทุน เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

@ ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (stickerless e-Visa) การยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

**ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 เป็นต้นไป**

@  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การแสดงเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64  

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุการใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี 

บทความ "The King and the Cloud - the Story behind the Royal Rainmaking Project" โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง เวลาทำการและการบริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ (12 ต.ค. 2563)

ประกาศเตือนหญิงไทย ระวังถูกหลอกทำงานนวดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

@ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม (การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A อายุการใช้งาน 1 ปี) 

ประกาศ