สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยท่านรองกงสุลใหญ่และข้าราชการได้ไปกราบนมัสการพระมหาอนุชาติ อนุยุตโต เจ้าอาวาส ณ วัดพุทธวิปัสสนา พร้อมทั้งถวายสังฆทานและพบปะชุมชนไทยในบริเวณใกล้เคียง เมืองวัสเซนัค ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยท่านรองกงสุลใหญ่และข้าราชการได้ไปกราบนมัสการหลวงตาสำรอง (พระครูวิศาล ศาสนกิจวิเทศน์) ที่วัดป่าภูริทัตตาราม เมือง Gießen รัฐHessen  และได้ร่วมกันถวายเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ รวมทั้งได้พบปะชุมชนไทยในเมือง Gießen และในช่วงบ่าย กสญ. ได้เดินทางไปนมัสการ รวมทั้งได้ถวายสังฆทานและสนทนาธรรมแด่พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Dillich 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นหัวหน้าทีมจิตอาสา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ "ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ" ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 100 คน ณ เมือง Nürnberg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ทีมประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และพสกนิกรชาวไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศาลาไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี การเสด็จฯ เยือนเมืองบาด ฮอมบวร์ก พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมการแสดงนาฏศิลป์เทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30,000 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดการส่งเสริมสินค้าอาหารฮาลาลของไทย โดยออกบูธภายในงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชาวเยอรมันและชาวต่างชาติรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลของไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ประมาณ 3,000 คน