สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “THAI-DEUTSCHES-FEST” ณ เมือง Hausach จัดโดยสมาคมบ้านแสนสุข ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงต่างๆของชุมชนชาวไทย การจำหน่ายอาหารจากสี่ภาค พร้อมทั้งร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 250 คน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 Diplomatic Council e.V. ร่วมกับสภาเมืองมันไฮม์ และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เชิญนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็น Key note speaker เกี่ยวกับประเทศไทย ในงาน Salon Diplomatique et Ecomomique ที่เมืองมันไฮม์ (Mannheim) รัฐบาเด้น-เวิอร์ทเทมแบร์ก โดยมีหน่วยงานทีมประเทศไทย ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต คือ นายตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฎพร กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) นางสาว สัญฉวี พัฒนจักร รองกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) และนาย พงษ์ทอง อินทรทัต รอง ผอ. ททท. เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับโรงเรียน กอ ไก่ เพื่อเด็กไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน ณ เมือง Düsseldorf

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพุทธนันทาราม เมือง Helmstadt-Bargen

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี วัดพุทธธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีพระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ เมือง Freising

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในการจัดอบรมด้านการบริหาร จัดการ และดำเนินงานองค์กร ในหัวข้อ “เจาะลึก การจัดการ และบริหารงานในสมาคม และองค์กร” ของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อพัฒนาแนวคิดในการทำงานองค์กร การวางเป้าหมายและแผนงาน รวมถึงเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดพุทธธรรม Freising จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 130 คน ณ เมือง Freising

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสที่พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ วัดป่าอนาลโย เมืองวินเด็ค

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธปิยวราราม โดยมีพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดสันติวราราม เมืองอ๊อฟฟิงเง็น (Offingen) จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 150 คน

นายตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบการเปิดวัด 9 ปี ยกช่อฟ้า และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพุทธวิปัสสนา เมืองวัสเซนัค เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล เข้าร่วมงานทำบุญ “วันวิสาขบูชาโลก” และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีการแห่ขบวนบุปผชาติ อัญเชิญองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช สู่ ณ ศาลาไทย Westpark จัดโดยวัดไทยมิวนิค เขตกีซิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนายตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต  “ทัวร์นี้เพื่อพ่อ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครบรอบ 110 ปี และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย Mrs.Marianne Zorn กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมือง Stuttgart ซึ่งมีคุณณัฐ ยนตรรักษ์ แสดงเดี่ยวเปียโนและคณะนาฏลีลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง Karlsruhe

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีไหว้และครอบครู ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แก่อาจารย์และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทยในต่างแดน ตลอดจนพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ โรงละคร Detmolder Sommertheater e.V. เมือง Detmold

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ โรงละคร Detmolder Sommertheater e.V. เมือง Detmold

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 180 คน ณ เมือง Wahlwies

 

บทสัมภาษณ์ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ในหัวข้อ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป ออกอากาศทางรายการ มองโลกมองเรา ช่อง 3 SD เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป

ประกาศ