สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธปิยวราราม โดยมีพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดสันติวราราม เมืองอ๊อฟฟิงเง็น (Offingen) จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 150 คน

นายตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบการเปิดวัด 9 ปี ยกช่อฟ้า และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพุทธวิปัสสนา เมืองวัสเซนัค เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล เข้าร่วมงานทำบุญ “วันวิสาขบูชาโลก” และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีการแห่ขบวนบุปผชาติ อัญเชิญองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช สู่ ณ ศาลาไทย Westpark จัดโดยวัดไทยมิวนิค เขตกีซิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนายตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต  “ทัวร์นี้เพื่อพ่อ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครบรอบ 110 ปี และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย Mrs.Marianne Zorn กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมือง Stuttgart ซึ่งมีคุณณัฐ ยนตรรักษ์ แสดงเดี่ยวเปียโนและคณะนาฏลีลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง Karlsruhe

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีไหว้และครอบครู ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แก่อาจารย์และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทยในต่างแดน ตลอดจนพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ โรงละคร Detmolder Sommertheater e.V. เมือง Detmold

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ โรงละคร Detmolder Sommertheater e.V. เมือง Detmold

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 180 คน ณ เมือง Wahlwies

 

บทสัมภาษณ์ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ในหัวข้อ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป ออกอากาศทางรายการ มองโลกมองเรา ช่อง 3 SD เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ "แฟรงก์เฟิร์ต" หัวใจการค้า-ลงทุนของยุโรป

ชุมชนครูสอนภาษาไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดการประชุมหารือเรื่อง การจัดตั้งสมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยในเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) เข้าร่วมหารือกับหอการค้าเยอรมัน ณ เมืองดึสเซิลดอร์ฟ เพื่อสร้างโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดไทยมิวนิค จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน ณ นครมิวนิค

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับวัดธรรมนิวาส เมืองเอชไวเลอร์ (Eschweiler) จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อบริการงานด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ โดยมีผู้ติดต่อขอรับบริการร่วม 200 คน

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุภวัส วรมาลี พิธีกรรายการ AEC Plus ช่อง 3 SD เข้าสัมภาษณ์ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุมชนไทยในเยอรมนี บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯในการดูแลคนไทย และโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทไทยในเยอรมนี

 

ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับคณะอัยการสูงสุด และวัดโพธิธรรม ดำเนินการให้คำปรึกษาในปัญหากฎหมายแก่คนไทยในเยอรมนี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ วัดโพธิธรรม (Frankfurt/Höchst)

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ เข้าหารือกับ ดร.ตรีเทพ นพคุณ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วย ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน(BOI) ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต

 

พิธีบำเพ็ญมหากุศลสตมวาร ครบรอบ ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสันติวราราม เมืองอ๊อฟฟิงเง็น เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.