สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบางกอกแอร์เวย์ ได้พบกับคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีนาย นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการ ททท. เป็นหัวหน้าคณะ ณ ททท. สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานอย่างบูรณาการของทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต กับ ททท. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่การท่องเที่ยวในประเทศไทยในหมู่ชาวเยอรมัน

On behalf of a grateful nation and people, we thank you all of our friends around the world. Love expressed and cooperation rendered to make this undertaking successful is a model for Thailand and the world to overcome differences for peace and for the people.

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และกิจกรรมประเทศไทย 4.0 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำภูมิภาคยุโรป และเมืองบาด ฮอมบวร์ก โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เชิญสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานด้วย

                  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชื่นชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมพระราชทานพรให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ไปร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี วัดพุทธนันทารามและทอดผ้าป่าสามัคคี ที่สมาคมวัดพุทธนันทาราม, Brückenstr. 7, 74921 Helmstadt - Bargen

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชาที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) Hasengartenstraße 22 เมือง Wiesbaden

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปร่วมงานพบปะครอบครัวของสมาคม Eltern-Kind-Brücke e.V. ที่โรงเรียน Fröbelschule เมือง Heidelberg 
สมาคม Eltern-Kind-Brücke e.V. เป็นสมาคมที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการรับเด็กต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรมให้กับครอบครัวในประเทศเยอรมนี ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมขึ้นมานั้น มีเด็กไทยอยู่ในความดูแลทั้งหมด 175 คน

 

เมื่อวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเมืองบาดฮอมบวร์ก ไปสำรวจและประเมินสภาพความเสียหายของศาลาไทย (Thai Pavillon) จำนวน 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Kurpark เมืองบาดฮอมบวร์ก ซึ่งชำรุดทรุดโทรมด้วยสภาพภูมิอากาศและตามกาลเวลา เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยทั้งสองหลังในโอกาสต่อไป
ศาลาไทยทั้งสองหลังถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมนี โดยศาลาไทยหลังที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาดฮอมบวร์ก ภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2457 ส่วนศาลาไทยหลังที่ 2 รัฐบาลไทยได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลเยอรมนีในวาระครบรอบ 100 ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองบาดฮอมบวร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ให้การต้อนรับนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดินทางมาประสานนโยบายแผนงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยคณะฯ ได้ถือโอกาสนี้พบปะและให้ความรู้เกี่ยวกับงานกงสุลให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย