สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้การต้อนรับ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และคณะ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และเดินทางมาประชุมร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในรัฐเฮสเซิน โดยกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสำนักงานผู้ดูแดนักเรียนฯ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนไทยในพื้นที่ความรับผิดชอบ 5 รัฐ (เฮสเซิน นอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน ไรน์ลันด์-ฟฟัลซ์         ซาลันด์และเทือริงเงิน) และขอให้ทั้งสองสำนักงานประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว ได้ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ โดยได้นิมนต์พระไทยจากวัดพุทธปียวรารามและวัดโพธิธรรม ในเขต
นครแฟรงก์เฟิร์ต จำนวน 5 รูปเข้าร่วมพิธี

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตพร้อมด้วยข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ ได้พบกับผู้แทนสมาคม /ชมรมไทยในเยอรมนี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนไทยในเยอรมนีมีความเข้มแข็ง พร้อมหาแนวทางในการขยายการติดต่อประสานงานระหว่างกัน.

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เนื่องในโอกาสวัน St.Nicolas ซึ่งนาง Ursula Bouffier  ภริยานายกรัฐมนตรีรัฐ Hessen เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกงสุลใหญ่ (สตรี) และภริยากงสุลใหญ่  โดยมีการจัดเลี้ยงชา กาแฟ และขนมที่ทำขึ้นเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส หลังจากนั้น นาง Ursula Bouffier   ได้นำคณะฯ ไปร่วมฟังคอนเสิร์ตออร์แกนที่ Marktkirche ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง Wiesbaden พร้อมพาชมตลาดคริสต์มาสที่จัดภายใต้แนวคิด “ค่ำคืนแห่งดวงดาว”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตร่วมกับสำนักงานทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องริเวอร์ไซด์ โรงแรม Intercontinental Frankfurt โดยมีนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นแขกเกียรติยศและมีคณะกงสุลต่างประเทศประจำรัฐเฮสเซิน แขกต่างประเทศ ชุมชนชาวไทย รวมทั้งกลุ่ม Friends of Thailand มาร่วมงานประมาณ 200 คน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ได้กล่าวสดุดีพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติและสหประชาชาติยังได้ประกาศให้เป็นวันดินโลกอีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีที่ยาวนานมากกว่า 155 ปี นอกเหนือไปจากมูลค่าการค้าระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้ว ในด้านความสัมพันธ์ของภาคประชาชนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งไทยนำตัวอย่างการพัฒนาประเทศของเยอรมนีไปเป็นแบบอย่างสำหรับการกำหนดนโยบาย “Thailand 4,0” เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก (EEC) เป็นโครงการหลัก

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกอเธ่ จัดการบรรยายเรื่อง "Siam in the Reign of King Narai the Great" โดย รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 30 คน ในโอกาสเดียวกัน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 ยูโร ให้กับนักศึกษาวิชาภาษาไทยที่มีผลการเรียนดีเด่น และได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ Prof.Dr.Anndt Graf หัวหน้าภาควิชาเอเชียตะวันออกศึกษา ก่อนหน้าการบรรยายนาย Holger Warnk ได้นำกงสุลใหญ่และรศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี เข้าชมหนังสือโบราณและมุมห้องสมุดไทยในมหาวิทยาลัยเกอเธ่ ที่ได้รับการสนันสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ มาเป็นเวลาหลายปีด้วย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขึ้นที่ อาคาร Saalbau นครแฟรงก์เฟิร์ต ในช่วงกล่าวเปิดงาน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ได้กล่าวว่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกงสุลใหญ่ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัวที่มาร่วมงานร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนานตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญรศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยมาบรรยายเรื่อง “กรุงแก้วกษัตรา” เพื่อให้คนไทยที่พำนักในเยอรมนีได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชองประเทศไทย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนคือการประกวดการพูดภาษาไทยในหัวข้อ “ประเทศไทยที่ฉันรู้จัก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาไทย และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้มีความภาคภูมิใจกับการเป็นคนไทย การมีภาษา วัฒนธรรมเป็นของตนเอง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเพเทอร์ เฟลด์มันน์(Peter Feldmann) นายกเทศมนตรีนคร แฟรงก์เฟิร์ต ณ อาคารที่ทำการเทศบาลนคร          แฟรงก์เฟิร์ต(Römer) เนื่องในโอกาสที่นายกเทศมนตรีนครแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองให้แก่กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ ที่เพิ่งรับตำแหน่ง จำนวน 14 คน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายดีเทอร์ ไบน์เนอร์ หัวหน้าฝ่ายพิธีรัฐเฮสเซิน ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อย่างเป็นทางการ โดยในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ทางการทูต รวมทั้งแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐ  เฮสเซินในการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีระหว่างไทย-เยอรมนี ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และวัฒนธรรม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อนึ่ง รัฐเฮสเซินมีผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดจำนวน 108 ประเทศ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากรัฐบาวาเรีย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วย นางนันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์ กงสุล ได้เข้าร่วมเลี้ยงรับรองคณะทูต/คณะกงสุลประจำรัฐเทือริงเงิน จัดขึ้น ณ โบสถ์ Augustinerkloster และมีคณะทูต/คณะกงสุลเข้าร่วมประมาณ 30 คน นายกรัฐมนตรีโบเด ราเมโล ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับรัฐเทือริงเงิน ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมกล่าวถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของรัฐเทือริงเงินที่ปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการจ้างงานมากกว่าในบางรัฐของเยอรมันตะวันตก และได้กล่าวเชิญชวนให้คณะทูต/คณะกงสุลช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนที่รัฐเทือริงเงินมากขึ้น นายกรัฐมนตรีโบเด ราเมโล ได้กล่าวถึงการจะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง (300 ก.ม./ชม.) เส้นทางกรุงเบอร์ลิน-นครมิวนิก ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่ 3.5 ชั่วโมง และจะหยุดจอดเพียงแค่ 2 เมือง คือเมือง Nurnberg และเมือง Erfurt ทางรถไฟสายนี้จะช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมือง Erfurt และรัฐเทือริงเงนมากขึ้น ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีโบเด ราเมโล ได้กล่าวถึงเรื่อง “วันครบรอบ 500 ปี การก่อตั้งนิกายโปรแตสแตนด์ และบทบาทของมาร์ติน ลูเท่อร์” อีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนเริ่มงานเลี้ยงรับรอง ได้มีการจัดให้คณะทูต/คณะกงสุลเข้าชมห้องสมุด พร้อมเอกสารเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับมาร์ติน     ลูเท่อ ณ โบสถ์ Augustinerkloster ด้วย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ในฐานะผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดสมเด็จฯ เยอรมนี เมือง Losheim am See                 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ในฐานะผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสำหรับสถานประกอบการนวดไทยและสปาไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนี ณ Schlisshotel Bad Wilhermshöher เมือง Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตเข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินประจำปีวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี