by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

การประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคม/ชุมชนไทยจำนวน 21 สมาคม ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคม/ชุมชนไทยจำนวน 21 สมาคม ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ (รัฐเฮสเซิน รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันด์ พฟัลซ์ รัฐซาร์ลันด์และรัฐเทือริงเงิน) เพื่อขอบคุณสำหรับความร่วมมือกับสมาคม/ชุมชนไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2561 และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหพันธ์ ฯ และที่ประชุมยังได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของสมาคม/ชุมชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ที่จะมีขึ้นในปี 2562 นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งกำลังจะมีขึ้น และสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ทั้งเว็บไซต์ Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ต่อไป

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องอเดเนาเออร์ โรงแรมวิลลา เคนเนดี้ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Der Empfang anläßlich des Geburtstages des Königs Bhumibol Aduladej, des Nationalfeiertages und des Vatertages des Königreichs Thailand am 03. Dezember 2018 im Ballsaal Konrad Adenauer, Hotel Villa Kennedy in Frankfurt am Main.

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำคณะจิตอาสาประมาณ 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดศาลาไทยและบริเวณโดยรอบของศาลาไทยทั้ง 2 หลัง ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาด ฮอมบวร์ก และศาลาไทยซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการเสด็จประพาสสหพันธ์ ฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานเทศกาลไทยประจำปี 2561 ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และกิจกรรมประเทศไทย 4.0 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำภูมิภาคยุโรป และเมืองบาด ฮอมบวร์ก โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เชิญสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานด้วย งานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และกิจกรรมเทศกาลไทย 4.0 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Open to the New Shades” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อสะท้อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้าที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการสร้างฐานส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมความนิยมในอาหารและเครื่องปรุงของไทย ผ่านการสอนและสาธิตการทำอาหารไทย และเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมอาหารไทยภายในงานเพื่อส่งเสริมการขายและจับคู่ธุรกิจให้แก่บริษัท SMEs ของไทยและผู้ประกอบการชาวไทยในสหพันธ์ ฯ ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากดอกมะพร้าวอินทรีย์ มะพร้าวอบแห้ง ข้าวอินทรีย์ อาหารไทยอบแห้งแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์นวดและสปา เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และอาหารไทย โดยนำเสนอประเทศไทยในรูปแบบและมุมมองใหม่ ๆ แต่ยังคงใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขายหลักเช่นเดิม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้เชิญสปาชั้นนำจากประเทศไทยมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชาวเยอรมันและชาวต่างประเทศรับรู้ถึงการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย นอกจากนั้น กิจกรรม “เส้นทางมะพร้าว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง คือ จังหวัดสมุทรสงคราม และส่งเสริมผลไม้เมืองร้อนของไทย โดยนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยที่นำมะพร้าวแทบทุกส่วนตั้งแต่ใต้ดินขึ้นไปถึงยอดและลูกมะพร้าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเป็นส่วนผสมในอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม บำรุงเส้นผม และบำรุงผิว นอกจากนั้นยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้และของเล่นได้อีกด้วย สำหรับอีกกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงาน คือ การแสดงแบบผ้าไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผ้าไหมและผ้าไทยโบราณและร่วมสมัยมาให้นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์สวมใส่ รวมทั้งอธิบายประวัติความเป็นมา กรรมวิธีการทอ และคุณลักษณะที่พิเศษของผ้าไหมไทยให้ชาวเยอรมันและชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่มาร่วมงานเทศกาลไทย ได้รับรู้ รับทราบและภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยที่สามารถนำไปประยุกต์สวมใส่ในทุก ๆ โอกาสได้

ดูเพิ่มเติม