วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลฯ H.M. Queen Sirikit's Birthday Anniversary

«