วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ Substitute for H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Birthday Anniversary, National Day of the Kingdom of Thailand and Father’s Day

«