กงสุลใหญ่เดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในเมือง Bad Neuenahr-Ahrweiler เมือง Eschweiler และเมือง Stolberg

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยในเมือง Bad Neuenahr-Ahrweiler รัฐไรน์ลันด์-พฟัลช์ และเมือง Eschweiler และเมือง Stolberg ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างหนัก เพื่อร่วมกับวัดพุทธวิปัสสนา เมือง Wassenach และวัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสบภัยและได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยในสามเมืองดังกล่าวจำนวน 9 ครอบครัว ประมาณ 25 คน โดยได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ได้แก่ อาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อแสดงความห่วงใยคนไทยที่ประสบภัยในครั้งนี้

«