กงสุลใหญ่เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่คณะผู้จัดทำคลิปการแสดง “วิจิตราแผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยบัตรกำนัลร้านอาหารไทยมูลค่า 200 ยูโร และบัตรกำนัลร้านขายสินค้าไทยมูลค่า 200 ยูโร และของที่ระลึกให้แก่คณะผู้จัดทำคลิปการแสดง “วิจิตราแผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival Online Frankfurt 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยนางกมลรัตน์ กีลยู เป็นผู้แทนรับมอบของรางวัลดังกล่าว

«