งานทำบุญประเพณี “สืบสานประเพณีสงกรานต์สามัคคี” ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«