อำนวยความสะดวกคนไทย 144 คน เดินทางกลับประเทศไทย (19 มิถุนายน 2563)

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อำนวยความสะดวกคนไทย 144 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ พระสงฆ์ ผู้ป่วย นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 9 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม ฟินแลนด์ อิตาลี โปรตุเกส โปแลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 01.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตในยุโรปและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการอำนวยความสะดวกและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดเตรียมของว่าง อาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่คนไทยทั้ง 144 คน ที่ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนไปอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่พักผ่อนให้แก่คนไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานฯ จากประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ในช่วงค่ำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่เดินทางมาท่าอากาศยานฯ เพื่อขึ้นเครื่องบินในช่วงเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตและสายการบิน Lufthansa ด้วยดี

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

«