พิธีทำบุญวันออกพรรษาและถวายผ้าป่าซึ่งจัดโดยวัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«