รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานครบรอบ 8 ปีการก่อตั้งวัดเจริญธรรม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«