สถานกงสุลใหญ่ฯ มอบเงินบริจาคให้แก่ “องค์กรสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน” (Frauenrecht ist Menschenrecht - FIM) ในนครแฟรงก์เฟิร์ต

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปมอบเงินให้แก่ “องค์กรสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน” (Frauenrecht ist Menschenrecht - FIM) ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร FIM ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยผู้ยากไร้และกำลังประสบปัญหา และปัจจุบันขยายขอบเขตการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีต่างชาติจากทุกประเทศ ทั้งนี้ ภารกิจหลักขององค์กร FIM คือการให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการใช้ชีวิตในสหพันธ์ฯ / ช่วยเหลือสตรีที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัว / ให้คำแนะนำกับสตรีที่พำนักอยู่ในสหพันธ์ฯ โดยไม่ถูกกฎหมาย

«