สถานกงสุลใหญ่ฯ ถวายปัจจัยแก่วัดไทยในในเขตแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ถวายปัจจัยแก่วัดไทยในในเขตแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองใกล้เคียง พร้อมทั้งมอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนถวายและจัดส่งปัจจัยให้แก่วัดไทย ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 24 วัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดและเป็นการบรรเทาผลกระทบและทำนุบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ได้ถวายหน้ากากอนามัย FFP2 และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่วัดไทยด้วย ตามโครงการ #ใจถึงใจจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตใส่ใจคนไทยทุกคน
ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและครอบครัว พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและซ่อมแซมเสาธงและป้ายชื่อวัดเพื่อพระนิพพาน เมืองดิลลิช เพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นจุดสังเกตให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังวัด

«